historia
”Det är ju hantverket som är det roliga”
”Jag startade AB Cedo 2005, men branschkunskapen och erfarenheten av teknik- och verkstadsarbete sträcker sig betydligt längre bakåt än så.
I över 20 år drev jag en mekanisk verkstadsindustri med ett 30-tal anställda. När tiden för att själv få jobba med hantverket blev mindre och mindre i takt med att det administrativa arbetet ökade, kände jag att det var dags att dra i bromsen.
Jag ville helt enkelt börja om från början”.

Eric Häll, VD
© 2011 AB Cedo | Trålvägen 7 | 432 74 Träslövsläge | Telefon 0340-671 000 | hall@cedo.se