Policy
AB Cedo står för struktur, ordning och reda.


Vision
AB Cedo ska vara ett attraktivt och välskött teknik- och verkstadsföretag. Våra kännetecken ska vara ständig utveckling, följsamhet mot omvärlden och ett strukturerat arbetssätt. Vi ska också vara en trivsam och utvecklande arbetsplats.

Affärsidé
AB Cedo ska vara ett teknik- och verkstadsföretag som konstruerar och/eller tillverkar verkstadsprodukter samt levererar tekniktjänster till företagskunder. Genom stor bredd och kompetens samt med ett engagerat arbetssätt som medverkar till kundens utveckling och framgång, ska vi förtjäna marknadsandelar.

Kvalitetspolicy
AB Cedo ska leverera produkter och tjänster med minst den kvalitet och förväntan som specificeras av kunden. En klar struktur ska styra arbetsgången och kvalitetsansvaret ska alltid ha en personlig anknytning, utan möjlighet till delegering. En hög servicegrad med korrekt, snabb och tydlig kommunikation i kombination med en snygg inramning, ska prägla alla moment i rutinerna.
© 2011 AB Cedo | Trålvägen 7 | 432 74 Träslövsläge | Telefon 0340-671 000 | hall@cedo.se